Pedagog Uppsala startade våren 2015 i liten skala och vår förhoppning var att den skulle kunna växa och utvecklas. Sidan är en prototyp.

Vision för projektet:

Sprida lärande exempel

Pedagog Uppsala ska vara en verksamhetsnära, digital mötesplats för personal inom förskola, fritidshem och skola. Sajten ska synliggöra samt sprida lärande exempel från det arbete som bedrivs i vår verksamhet.

Genom goda exempel inspirerar webbplatsen till utveckling. Pedagog Uppsala möjliggör nätverksskapande och effektiviserar verksamheten. Genom webbplatsen kan vi till exempel på sikt utveckla samarbetsformer med Uppsala universitet.

Pedagog Uppsala skapar stolthet över den egna verksamheten och sätter Uppsalas pedagoger på kartan.

Foto: "Ajnagraphy" av János Csongor Kerekes, Foter, CC BY-ND

Foto: ”Ajnagraphy” av János Csongor Kerekes, Foter, CC BY-ND