Blå skrivböcker delas ut bland eleverna i 4A på Växthusets skola i Gottsunda. På whiteboarden står det sedan dagen innan skrivet: ”Medium för kommunikation”. Det är ledtråden för