Vart är vi på väg?

8226451812Användningen av mobiler i skolan har på ett eller annat sätt diskuterats under flera år. Nu senast har det i massmedia debatterats bl.a. i och med utbildningsministerns uttalande om att utreda regler för mobiltelefonen i skolan. Häromveckan framkom även forskningsnyheter kring att barn är mer stillasittande och att det finns en koppling till användningen av mobila enheter. Några av dem jag följer som har kommenterat detta är bl.a. Jan Svärdhagen (Läs här>)och Jan Hylén (Läs här>).

Med detta i bakgrunden och inspirerad av boken ”Lärare i den uppkopplade skolan”, Annika Lantz-Andersson & Roger Säljö (red.) kommer i detta inlägg några, mer övergripande, tankar kring digitaliseringen av skolan och användningen av olika typer av medier i densamma.

När det handlar om skolans digitalisering har vi nu, vill jag påstå, kommit till ett skede där huvuddelen av lärarkåren är inne i en förändringsfas av form och innehåll på grund av lättillgänglig åtkomst till internet. Undervisningen måste förändras och anpassas till detta faktum. Om vi inte gör det kommer de negativa konsekvenserna vid användandet, t.ex. distraktionen från det egna flödet i sociala medier via mobiler, att få konsekvenser för lärandemiljön. Jag menar inte att förändringen kommer att innebära att digitala medier alltid behöver användas, utan det finns lägen där valet att plocka bort är att föredra. Det viktiga är att vi som lärare kan göra medvetna val.

Huvudfrågan är inte om digitala medier ska användas i pedagogisk verksamhet, frågan är När? samt Hur? Det är inte heller relevant att ställa frågan om digitala verktyg ger en högre kvalitet i lärandet? Det finns så många beroenden som avgör om det blir bra eller mindre bra att man inte direkt kan peka om användandet av en digital artefakt eller ej ger ett bättre resultat. Utan, ”lärare behöver hjälp med att utveckla strategier för att ge eleverna det stöd de behöver i arbetet med digitala medier. Beroende på miljö och ämnesområde kommer de digitala resurserna naturligtvis att leda till helt olika arbetssätt i undervisningssituationen” (Lantz-Andersson & Säljö 2014, sid 22). Den design av undervisning som har etablerats och gått i arv sedan flera decennier behöver till viss del omformas i samband med att lärarens självklara roll som överförare av innehåll i ämnen utmanas av lättillgänglig information från en mängd olika källor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *