Viktiga möten pågår

Mitt i ett av Gottsundas bostadsområden ligger den, REtina, en mötesplats och en inspirationsbrunn för barn och pedagoger från Gottsunda och Valsätras förskolor. Här arbetar ateljéristan Leicy Olsborn Björnby. Hon ansvarar för att synliggöra och tillföra de estetiska dimensionerna i lärandet.

Pedagog Uppsala: REtina, en mötesplats och en inspirationsbrunn för barn och pedagoger från Gottsunda och Valsätras förskolorI REtina möts två förskolor åt gången, cirka fem barn och en eller två pedagoger från varje förskola. Här arbetar de tillsammans och möts genom olika skapande processer. Innan mötet ser Leicy över förskolornas projektmodeller för att hitta en gemensam beröringspunkt som kan binda dem samman och som de kan mötas kring. Ett möte på REtina inleds med en samling där de presenterar och skapar en nyfikenhet för varandra innan de börjar arbeta tillsammans. Leicy belyser vikten av att visa respekt för varandras processer. Hon försöker ta bort så mycket störande moment som möjligt. Bland annat finns ingen klocka i lokalen. Hon vill inte att processen ska styras av tid. Däremot kan hon ibland göra passen lite, lite för långa för att barnen ska ha lagom tråkigt och på så sätt hitta utmaningar i det trista. Leicy berättar om ett tillfälle när barnen började arrangera om brickorna i torkstället och byggde hemliga portar som de kröp igenom. Att sedan ställa tillbaka alla brickor blev både en utmaning och ett lärtillfälle.

Kanske är det frånvaron av de störande momenten som gör att det ofta är väldigt lugnt i REtina. Barnen arbetar fritt utifrån de stationer som finns och allt som finns tillgängligt får barnen använda.

På väggarna och i fönstren finns inspirerande, färgglada material, det hänger limpistoler från taket, barnens alster ligger på tork. I REtina finns flera rum i det stora rummet, en scen och ett rum för avskildhet har skapats under ett bord. Under bordet finns en madrass och flera kuddar, runt bordets kanter hänger det ner tyg som skärmar av. I en del av rummet står en gammal skrivmaskin och på väggen sitter alfabetet uppsatt, både med svenska och arabiska bokstäver. Ofta finns det även en iPad att tillgå men då med en låst app, på så sätt kan Leicy styra innehållet.

Det är processen som är i fokus på REtina. Det betyder att barnen tar med sig upplevelserna och mötena härifrån men oftast ingen produkt. Det som görs här stannar här och på REtinas väggar och tak ser man prov på barnens skaparlusta. Men, tillägger Leicy, är det något barn som absolut vill ta med sitt alster hem så får den göra det. Inget är hugget i sten.
Eftersom det är processen och mötet som är i fokus uppmuntrar Leicy barnen till samarbete. Och att härmas och inspireras av varandra. Man lär sig genom att härmas menar hon.

I mötet på REtina ingår också att man tar ett gemensamt ansvar för miljön och plockar i ordning tillsammans. Man återsamlas och pratar om vad man har upptäckt och blivit nyfiken på. Ofta har barnen fått ett utforskarfokus som de nu återknyter till. De pratar om vad de vill göra nästa gång. Leicy vill att exakt samma grupp ska komma på återbesök för att kunna bygga vidare på de möten som uppstått. Mötet med varandra, mötet med att vara i skapande processer, mötet med material, med teknik, mötet med färg, form, miljö och sammanhang. Viktiga möten för livet och lärandet.

Om REtina:
REtina ska vara som en mötesplats och en inspirationsbrunn för alla barn och pedagoger i Gottsunda och Valsätra. De frågor, tankar, idéer, områden och begrepp som barn och pedagoger arbetar med i sina verksamheter ska man få möjlighet att ta vidare på REtina genom fler språk och fler perspektiv mm. I REtina ska det ges möjlighet att i de projekt man arbetar få stanna upp och reflektera. Att få tänka genom ett annat material, en annan teknik, på en annan plats, med någon annan osv. Mötet är viktigt på REtina. Mötet med varandra, mötet med att vara i skapande processer, mötet med material, med teknik, mötet med färg, form, miljö och sammanhang osv. Därför är det alltid är minst två förskolor som arbetar tillsammans och möts genom olika processer.

Pedagog Uppsala: REtina, en mötesplats och en inspirationsbrunn för barn och pedagoger från Gottsunda och Valsätras förskolor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *