Simuleringar för ökad förståelse

95724014_fc03fa8f20_qI en bok utkommen 2014, Lärare i den uppkopplade skolan, med Annika Lantz-Andersson och Roger Säljö som redaktörer, pekar författarna på användningen av interaktiva digitala modeller som en framkomlig väg för att stimulera elevernas begreppsliga kunskapsutveckling.

Det handlar alltså om datorprogram där eleven på olika sätt kan simulera eller interagera med programmet och på det sättet öka förståelsen av fenomen eller begrepp. Dessa program är stödjande i utvecklingen av relationerna mellan; elevernas förförståelse, vardagligt språkbruk kring diverse företeelser samt inom ämnet överrenskomna begrepp och teorier.

Men för den skull är läraren inte alls oviktig och kan inte ersättas av ett datorprogram. I denna process är nämligen lärarens ökade helhetsförståelse nödvändig för att skapa struktur och sammanhang.

Läraren kan stimulera elevernas samtal till att fokusera de mest relevanta sammanhangen i en lärandemiljö, där eleverna på förhand har bekantat sig med vissa delar (Lantz-Andersson & Säljö (red.), 2014, sidan 65).

Inspirerad av denna läsning gjorde jag därför en sökning i Spindeln – Söktjänsten för skolan efter öppna resurser med urvalet; ”Simulering” + ”Handledning”. Det senare valet för att också kunna ta del av stödmaterial för läraren i form av t.ex. lektionsförslag. Söktjänsten identifierar då 40 resurser inom flera kategorier, där jag sedan enkelt kan göra ytterligare filtreringar. Alla dessa resurser har sitt ursprung från Learning Resource Exchange, vilket är en gren av Europeiska skoldatanätet.

En av dessa simuleringsprogram berör Växthuseffekten. Det är en produkt som är utvecklad vid University of Colorado, den finns översatt till svenska och laddas enkelt ner till datorn. På ursprungsplatsen finns dessutom ett flertal uppslag till lektionsidéer och tips för lärare.

Länk till nedladdning av svensk version >>

Länk till tips och lektionsförslag >>

Som avslutning på detta blogginlägg kommer en länk till Pedagog Stockholm och ett blogginlägg om 15 bra digitala verktyg för geografi skrivet av Åsa Colliander Celik. Även inom geografiämnet kan olika typer av simuleringar illustrera ämnesinnehållet på ett bra sätt och ge en ökad förståelse.

Foto av Richard Scott, Flickr

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *