Aktuell forskning kring digitaliseringen av skolan

Coffee shop laptops, Bill Selak, CC by-nd, Flickr

Coffee shop laptops, Bill Selak, CC by-nd, Flickr

Skolans verksamhet ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett sätt att omvärldsbevaka detta är genom diverse forskningsbaserade studier och avhandlingar på Skolporten. I detta blogginlägg följer kort information om något av vad jag har tagit del av de senaste veckorna. Skolporten har som ambition att omvärldsbevaka och sammanställa nyheter inom skolområdet. I det arbetet ingår även att bevaka den forskning som bedrivs.

Falkenbergs kommun var en av de första kommunerna i Sverige som införde en-till-en på bred front. Redan från början var Martin Tallvid anlitad i utvärderingen av kommunens satsning. Som en fortsättning på detta uppdrag har Martin sedan tagit sitt arbete ett steg till och la i februari 2015 fram avhandlingen: ”1:1 i klassrummet. Analyser av en pedagogisk praktik i förändring”. Under 3,5 år har forskningen bedrivits genom intervjuer, observationer samt årliga enkäter.
Intervju med Martin Tallvid och länk till avhandlingen hittas här >>

När mer och mer av skolarbetet sker genom det som händer på skärmen behövs också nya lässtrategier för att fullt ut kunna ta till sig den informationen. Det menar Maria Rasmusson som disputerade i januari 2015 med: ”Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat”. Maria ser i sin studie klara fördelar med läsning på papper, men menar samtidigt att ”vi behöver också klara av den digitala läsningen för att kunna delta i det demokratiska samhället. Skolan behöver jobba med båda delar”.
Mer intressant om hennes arbete inklusive länk till avhandlingen hittas här >>

Den sista avhandlingen i detta inlägg är skriven av Ann-Katrin Perselli som har följt fyra gymnasielärare som alla hade olika intressen och angreppssätt i förhållande till digitala resurser. Några la ner mycket egen tid med stort intresse att utprova de nya möjligheter som tekniken gav, medan andra förhöll sig mer traditionellt. Både Ann-Katrin och Martin Tallvid pekar på behovet av rätt kompetensutveckling i samband med att ny teknik införs i skolans verksamhet.
Intervju med Ann-Katrin och länk till avhandlingen: ”Från datasal till en-till-en. En studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i undervisningen”, hittas här >>

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *